Sociální umění

* leadership * komunikace * kreativní myšlení * řešení konfliktů * práce se změnou * teambuilding *

ruce

Usilujeme o rozvoj společnosti v oblasti lidských dovedností směřujících ke zlepšování sociálního soužití. Za základ považujeme bdělé lidské vědomí, komunikační dovednosti postavené na zdravém sebevědomí a úctě, schopnost vnímat situace z okruhu souvislostí a nadhledu a rozvoj opomíjených kvalit, jako je například odvaha, zranitelnost, vztah k chybám apod.

V tradičním pojetí představuje „sociální umění“ umělecký proud se základem v první polovině 20. let 20. století, který reagoval na generační zážitek 1. světové války a obracel se ke kolektivu i jedinci, obyčejnému člověku, jeho práci a všednímu životu.

V našem pojetí „sociální umění“ vychází z širšího smyslu slova „umění“, kde je užitečnou dovedností, kterou neovládá každý a jíž je třeba se případně naučit. Přesto je i zde důležitá tvořivost, originalita a individualita „umělce“. „Sociální“ směřuje ke společnému soužití lidí jak v malých společenstvích (například lokálního charakteru), tak ve společenstvích větších (až v celosvětovém měřítku).

V naší praxi se inspirujeme především konceptem Teorie U, nenásilné komunikace, ale také mindfulness, antroposofií Rudolfa Steinera a prací Arthura Zajonce nebo Michela Josepha.